Groep dieven actief die al negen dure sloepen stal

In de uitzending van Opsporing Verzocht van 2 juni 2020 toonde de politie beelden van de diefstal van een dure sloep in Kampen. Behalve tot drie aanhoudingen leidde informatie van kijkers tot een groter onderzoek. Er lijkt een dadergroep actief die achter de diefstal zit van nóg eens acht vaartuigen.

Vijf van die gestolen sloepen zijn inmiddels terecht, maar naar de overige drie kunt u helpen uitkijken. Let alstublieft goed op bij het aanschaffen van zo’n boot en laat het de politie weten wanneer u één van de volgende sloepen te koop aangeboden ziet:

Omgekat

De vaartuigen, met een totale waarde van circa 300.000 euro, zijn na de diefstal hoogstwaarschijnlijk ‘omgekat’. Dat wil zeggen dat de identificatieplaat is vervalst en mogelijk de naam overgeschilderd. Ook andere herleidbare kenmerken kunnen zijn aangepast, zoals een zichtbare motor of de bekleding van het interieur.

Deel uw informatie

Meld het alstublieft als u informatie heeft over (een van) de gestolen sloepen. Ook als u iets weet over de mogelijke daders van de diefstallen, hoort de politie dat heel graag van u.

Politie Opsporingstiplijn (gratis): 0800 - 6070
Meld Misdaad Anoniem (gratis): 0800 - 7000
Team Nationale Inlichtingen (lokaal tarief): 088 - 661 77 34

ONLINE TIP DOORGEVEN

Waar u op kunt letten

Bij het kopen van een een boot is het verstandig om vooraf de boot goed te bekijken en om na te gaan of de gegevens van de boot overeenkomen met het verhaal van de verkoper.
Zo is op internet op te zoeken of de verkoopprijs klopt bij het merk, type en bouwjaar van de boot. Daarnaast is het identificatienummer van de boot een belangrijk punt om als koper op te letten.

Uniek nummer

Voorbeeld identificatieplaatje Preloader
Voorbeeld identificatieplaatje
Voorbeeld identificatieplaatje Preloader

Een boot moet uitgerust zijn met een uniek identificatienummer, te weten een Hull Identification Number of een Craft of Watercraft Identification Number; afgekort als HIN, CIN en WIN. Dat staat vaak aan stuurboordzijde achter op de boot of op de zijkant. Zo’n HIN-, CIN- of WIN-nummer kan middels een plaatje zijn bevestigd of gegraveerd zijn in de romp.

Heeft u een boot op het oog die niet zo’n nummer heeft, dan is die mogelijk gebouwd vóór 1998. Het kan echter ook zijn dat geprobeerd is de herkomst van de boot te vervalsen. Neemt u bij een vermoeden van dat laatste direct contact op met de politie.
Check in elk geval of het identificatienummer is aangemeld op stopheling.nl. U kunt uw eigen bezittingen daar ook registreren.

Teboekstelling schip

Om te laten registreren dat u een boot of schip bezit, maakt u gebruik van een ‘teboekstelling schip’. Uw boot wordt dan voorzien van zo’n genoemd uniek nummer en vastgelegd in het Kadaster. Dat kan na diefstal de politie helpen u terug te vinden als rechtmatige eigenaar.

Deze sloep, gestolen in Kampen, is inmiddels terecht Preloader
Deze sloep, gestolen in Kampen, is inmiddels terecht
Deze sloep, gestolen in Kampen, is inmiddels terecht Preloader

Kijk ook eens naar