Limburg - Grootschalig DNA-onderzoek in zaak Nicky Verstappen

15.000 Limburgse mannen kunnen worden opgeroepen

Update In de eerste week na onze uitzending van 23 mei kwamen er ruim 75 tips binnen. De politie gaat ermee aan de slag. Goed om te zien dat deze zaak nog zo leeft!

Afspelen Grootschalig DNA-onderzoek in zaak Nicky Verstappen

In augustus 1998 verdween de pas 11-jarige Nicky Verstappen uit het jeugdkamp op de Brunssumerheide waar hij met een aantal dorpsgenootjes verbleef. Na een grote zoekactie werd de volgende dag het lichaam van het jongetje gevonden. Nicky is vermoord en misschien seksueel misbruikt.

Voor achtergrondinformatie over deze zaak klikt u hier.

Databank

De DNA-sporen die in 1998 zijn veiliggesteld kunnen nu, bijna twintig jaar later, voor een doorbraak zorgen in het onderzoek. De sporen worden vergeleken met de nationale DNA-databank. Mocht dat niet tot een match leiden, zo maakte het Openbaar Ministerie op 23 mei 2017 bekend, volgt er een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek onder de bevolking.

Verwantschap

Dat houdt in dit geval in dat zeker 15.000 mannen, hoofdzakelijk Limburgers, wordt opgeroepen DNA af te staan. Het bijzondere aan het verwantschapsonderzoek is dat niet alleen het DNA van de dader tot een match leidt; ook uit het DNA van een familielid van de dader is af te leiden dat men ‘in de buurt’ komt. 

Stamboomonderzoek zou bij zo’n match de doorslag moeten geven. Het onderzoek zou dus tot bij de dader kunnen komen via een broer, vader, zoon of neef.

Online dossier

Alle informatie over de zaak Nicky Verstappen en over deze nieuwe richting in het onderzoek kunt u te allen tijde nalezen op deze speciale internetpagina van de politie.

Najaar

De verwachting is dat indien het grootschalige DNA-onderzoek nodig blijkt, het in het najaar van 2017 van start zal gaan. Hopelijk leidt dat tot het antwoord waarop Nicky’s nabestaanden recht hebben. 

Misschien zelfs zet het mensen met kennis van de zaak aan om alsnog te vertellen wat ze weten.

Link

Wilt u de link naar het online politiedossier delen, het adres is gemakkelijk te onthouden: https://www.politie.nl/onderzoeknickyverstappen

© AVROTROS / Landelijke Eenheid