3300 wapens ingeleverd tijdens landelijke inleveractie

inleveractiecontainer2 (1).jpg

Tussen 11 en 17 oktober konden mensen anoniem en straffeloos bij de politie hun steekwapen inleveren. Onder andere machetes, zakmessen, dolken en keukenmessen verdwenen die week in de daarvoor bestemde tonnen. Dankzij de actie zijn er zo’n 3300 wapens van straat gehaald.

Gedurende de inleverweek stonden de speciale inlevertonnen met name op politiebureau’s. Aan de actie - die voornamelijk was gericht aan jongeren - deden 218 gemeenten mee.

Voorlopige telling

Uit de voorlopige telling blijkt dat er zo’n 2000 messen, ruim 200 andere steekwapens, ruim 400 vuurwapens en ruim 700 overige wapens zijn ingeleverd.

Bewustwording met actie ‘Drop je knife’

Behalve het verminderen van het wapenbezit in de samenleving, was het doel van de actie ook om jongeren duidelijk te maken dat een wapen dragen niet normaal en erg gevaarlijk is. Het ministerie van Justitie en Veiligheid startte daarvoor op 13 september de campagne ‘drop je knife’, die gericht is op jongeren die met een mes de straat op gaan.

Lees meer over de landelijke inleveractie in het persbericht van de politie.