Inbrekers, geef ze geen kans!

Opsporing Verzocht Preloader

‘Ach, het zijn toch maar spullen?’ Wie ooit slachtoffer is geworden van een inbraak weet dat het niet zo simpel ligt. Naast de financiële schade en soms ook het verlies van onvervangbare herinneringen, is er een vreemd iemand in uw huis geweest. Na een inbraak voelen veel mensen zich niet meer veilig. Geen wonder dat de politie een inbraak beschouwt als een High Impact Crime. 

Snelle buit

Ongeveer 80 procent van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Het zijn daders die toeslaan als ze een kans zien, en dan met klein gereedschap zo snel mogelijk binnen en buiten willen staan.  Het beste om uzelf te beschermen, is ervoor zorgen dat het veel tijd kost om uw huis binnen te komen. Klinkt logisch, toch vergeten nog altijd veel mensen hun deur niet alleen dicht te trekken, maar ook echt op slot te draaien. En zit de deur niet op slot? Dan komen inbrekers razendsnel binnen door te ‘flipperen’.

Zien hoe inbrekers hun slag slaan?

Het lijkt wel geheimtaal: de Bulgaarse methode, hengelen, cilindertrekken. Inbrekers gebruiken meerdere technieken om een huis binnen te komen. De politie maakte een handig overzicht van methodes en wat u ertegen kunt doen. En niet te vergeten: haal die klusladder even uit uw achtertuin. 

Doen! De buurtapp

WhatsApp buurtpreventie Preloader
Bron: Politie
WhatsApp buurtpreventie
WhatsApp buurtpreventie Preloader

De laatste jaren neemt het aantal inbraken sterk af. Eén van de redenen? De opkomst van de ‘buurtapp’. Doordat bewoners elkaar waarschuwen voor verdachte situaties hebben inbrekers minder kans hun slag te slaan.
Nog geen lid van zo’n app? Via WhatsApp Buurtpreventie kunt u controleren of er één in uw wijk is, maar u kunt ook hulp krijgen bij het starten van een eigen groep. 

Doen! Waardevolle spullen registreren

Toch slachtoffer van een inbraak? Balen! Maar nog meer als u niet precies de kenmerken van uw waardevolle bezittingen heeft vastgelegd. Dat is niet alleen belangrijk voor uw verzekering, maar ook van belang als uw spullen worden teruggevonden. Regelmatig houdt de politie inbrekers aan die veel gestolen sieraden bij zich hebben, maar de rechtmatige eiganren zijn onbekend. Om het makkelijk te maken zijn er standaardformulieren en een app.

Een verdachte situatie in uw buurt?

Heeft u het vermoeden dat er inbrekers actief zijn bij de buren? Of ziet u onderweg een verdachte situatie? Bel dan altijd direct 112. Als u waardevolle informatie heeft over een reeds gepleegde inbraak kunt u bellen met de Opsporingstiplijn.

Politie Opsporingstiplijn (gratis): 0800 - 6070

ONLINE TIP DOORGEVEN

Bron: politie.nl

Kijk ook eens naar