Politie zoekt daders die drugsafval dumpten

  • Gelderland

In de provincie Gelderland is in de afgelopen maanden op zeker vijftien plekken afval gedumpt dat afkomstig is van de productie van synthetische drugs. Twee van zulke dumpingen vonden in de nacht van 1 op 2 februari 2024 plaats in Rozendaal en Arnhem.

De politie maakt beelden openbaar van de bestelbus die de daders die nacht waarschijnlijk hebben gebruikt. Neem alstublieft contact op als u de bestelbus herkent, weet wie de eigenaar kan zijn en/of een idee heeft wie er destijds over konden beschikken.

Woonwijk

Zowel aan de Schelmseweg in Rozendaal als aan de Burgemeester Bloemersweg in Arnhem trof de politie die 2e februari verschillende vaten met drugsafval aan.
Zulk afval is zwaar chemisch en kan bij lekkage een groot risico vormen voor de gezondheid. Des te kwalijker dat de dumpplek in Arnhem aan een kinderrijke woonwijk grenst.

242157_arnhem_kootwijk.jpg
Gedumpt drugsafval in Kootwijk

Ondermijning

Het dumpen van drugsafval valt onder ondermijnende criminaliteit. Van ondermijning is sprake wanneer de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld.
In de week van 15 t/m 21 april 2024 vraagt de politie extra aandacht voor ondermijnende praktijken. Voor meer informatie, tips en praktijkverhalen kijkt u op de website ‘Nederland tegen georganiseerde misdaad.’

Anniko van Santen
Tip doorgeven

Vertel wat u weet

Uw informatie met de politie delen kan als volgt:

Online tip doorgeven

Geef je tip online door via het tipformulier van de politie.

Online tip doorgeven

Gelderland

Veeg met twee vingers om de kaart te verschuiven.