Slachtoffer van mishandeling: wat te doen?

Opsporing Verzocht Preloader

Mishandeling is het bewust verwonden of pijn doen van een ander. Maar ook een ander vergiftigen of opzettelijk besmetten met een ziekte wordt gezien als mishandeling. 
De gevolgen van zo’n ingrijpende gebeurtenis kunnen groot zijn en duren soms lang. Eén klap kan al genoeg zijn om uw leven op zijn kop te zetten.

Het is goed om uzelf tijd te gunnen de mishandeling te verwerken. Belangrijk daarbij is dat u iemand in vertrouwen neemt met wie u uw verhaal kunt delen. Stop uw emoties in ieder geval niet weg. 

Zorg eerst voor uzelf

afbeelding hulppagina mishandeling Preloader
-beeld uit reconstructie-
afbeelding hulppagina mishandeling Preloader

Bezoek na een mishandeling direct een arts, zelfs als u denkt dat het wel ‘meevalt’. Men kan nooit voorzichtig genoeg zijn. Bovendien kan een medische verklaring later belangrijk bewijs zijn, wanneer u in aanmerking wilt komen voor een schadevergoeding voor de lichamelijke en emotionele gevolgen.

Aangifte doen

Doe zo snel mogelijk aangifte. Aangifte doen kan ervoor zorgen dat de dader wordt gestraft. Dat voorkomt hopelijk dat een ander hetzelfde overkomt als u. Pas als u aangifte doet kan de politie proberen de dader op te sporen.
Bij het doen van aangifte is het van belang dat u meeneemt: 
 • uw identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs
 • bewijsmateriaal zoals foto’s van schade of verwondingen
 • gegevens van eventuele getuigen (naam, adres, telefoonnummer)
 • een medische verklaring indien u die heeft.

Politie luistert

Een agent zal u onder meer vragen wat er precies is gebeurd, waar het is gebeurd en wie erbij betrokken waren. De politie luistert aandachtig naar uw verhaal, dus houd er rekening mee dat zo’n gesprek best lang kan duren.
Nadat u aangifte heeft gedaan, krijgt u een kopie van het proces-verbaal mee of een bevestiging van uw aangifte. Controleer of alles er goed in staat voordat u tekent voor akkoord. 
Deze documenten kunt u later nodig hebben als u in aanmerking wilt komen voor schadevergoeding.

Meer over hulp na mishandeling leest u op de site van Slachtofferhulp Nederland.

Van aangifte tot straf

Nadat u aangifte heeft gedaan van mishandeling start het strafproces. Tijdens dat strafproces komt er veel op u af. Op de site van Slachtofferhulp staat een duidelijk overzicht van de stappen die worden doorlopen. Ook wordt daar uitgelegd hoe en wanneer in het strafproces u gebruik kunt maken van welke rechten – zoals bijvoorbeeld uw spreekrecht, het recht op bescherming of het recht op informatie.

Schadevergoeding

Er zijn verschillende manieren waarop u een schadevergoeding kunt krijgen na lichamelijke of geestelijke mishandeling. U kunt proberen de schade te verhalen op de dader, maar het is ook mogelijk u te wenden tot het Schadefonds Geweldsmisdrijven
In beide gevallen kan Slachtofferhulp Nederland u helpen met de aanvraag.

Kijk ook eens naar