Opsporing Verzocht Preloader
alert

URGENT POLITIEBERICHT: TBS'er Mouloud Mezlay uit Enschede is voortvluchtig. Hij onttrok zich tijdens verlof aan zijn begeleiding. De 33-jarige Mezlay is voor het laatst gezien op 7 februari in de buurt van het Sterrebos in Groningen. Hij heeft dringend medicatie nodig in verband met mogelijk psychotisch gedrag. Klik hier voor meer informatie en een andere foto. Ziet u Mezlay, bel dan direct 112.

double-arrow

Mensensmokkel

Mensensmokkelaars zijn actief op plekken waar we allemaal weleens komen.

Dagelijks bereiken vluchtelingen uit alle delen van de wereld Europa en ook Nederland. Vluchtelingen worden vaak gesmokkeld door mensensmokkelaars. De Marechaussee probeert in samenwerking met de Nationale Politie mensensmokkelaars in Nederland aan te pakken. U kunt het item ook bekijken in het Arabisch en in het Tigrinya.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Smokkelaar

Een vluchteling heeft een smokkelaar nodig omdat hij niet bij machte is om zelfstandig te vluchten. Hij beschikt vaak niet over reis- of andere documenten die het passeren van een grens mogelijk maken. Daarom neemt hij tegen betaling een smokkelaar in de arm.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Vluchtelingen in Nederland

In de eerste helft van 2014 vragen 12.325 mensen asiel aan in Nederland. Dat is bijna twee keer zoveel als in de eerste helft van 2013. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië (3705) en Eritrea (3500). Samen zijn zij goed voor 58% van het totaal aantal asielaanvragen (bron: vluchtelingenwerk.nl). Niet duidelijk is hoeveel procent van de vluchtelingen gebruik maakt van een mensensmokkelaar.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Eritrea

Het dictatoriale regime binnen Eritrea geeft veel inwoners van het Afrikaanse land reden om te vluchten. Veel jonge mannen moeten jarenlang in militaire dienst, zonder einddatum en zonder vergoeding. Om aan dat uitzichtloze ontstaan te ontkomen is vluchten vaak de enige optie. Daar komen smokkelaars in beeld.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Syrië

De burgeroorlog die in Syrië woedt, heeft al drie miljoen inwoners genoopt hun heil over de landsgrens te zoeken. Het grootste deel van hen verblijft in één van de buurlanden, een kleiner deel reist naar Europa om daar asiel aan te vragen al dan niet onder begeleiding van een mensensmokkelaar.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Martelingen

Vluchtelingen die vanuit Afrika Nederland bereiken, vertellen verhalen over martelingen en ontvoeringen. Met name tijdens het Afrikaanse deel van hun reis krijgen ze soms te maken met smokkelaars die hen lichamelijk en financieel uitbuiten.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Ramp

Naast de vele doden die vallen tijdens de tocht door de Sahara, stierven de afgelopen 12 jaar minimaal 18.000 immigranten op zee op weg naar Europa. In oktober 2013 stierven zeker 400 mensen op weg naar Italië. Het was de grootste bootramp met vluchtelingen op de Middellandse Zee.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Reiscomfort

Niet zelden worden de vluchtelingen verstopt in laadruimtes van vrachtauto’s, in holle ruimtes onder bussen en in kofferbakken. Vaak hebben ze nauwelijks ruimte om zich te bewegen.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Groepjes

Vluchtelingen worden in Europa vaak in groepjes gesmokkeld door hun smokkelaar. Ze worden per trein, bus en tegenwoordig ook steeds vaker in personenauto’s en vrachtwagens gesmokkeld. Groepjes vluchtelingen verzamelen zich samen met een smokkelaar vaak op openbare plaatsen. Bekende locaties zijn de stations van Amsterdam en Rotterdam, luchthavens, grensovergangen en tegenwoordig ook steeds vaker bij grote parkeerplaatsen in de grensstreek.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Aanwijzingen

Bij het zien van zulke groepen, tegenwoordig vaak Syriërs of Eritreers, heeft één persoon duidelijk de leiding. Zichtbaar is dat de groep van hem of haar afhankelijk is, doordat hij of zij bijvoorbeeld Engels praat, de weg wijst, vervoersbewijzen koopt en dergelijke. Dat zijn aanwijzingen dat er sprake kan zijn van mensensmokkel.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Woonwijk

Soms moeten vluchtelingen even ergens worden ondergebracht voor ze verder worden vervoerd. Er zijn talloze voorbeelden van panden, vaak in de grote steden, waar vluchtelingen tijdelijk verblijven waarbij ze gecontroleerd worden door de smokkelaars. Die huizen of flatwoningen vallen op doordat er vaak veel meer mensen tegelijk verblijven dan je normaal zou verwachten. Er is vaak buitengewoon veel bedrijvigheid, van groepjes mensen die maar in- en uitgaan of het valt buurtbewoners soms op dat er steeds weer nieuwe mensen bijkomen en andere weer weg gaan.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Verstoppen

Als mensen zien dat groepen mensen in vrachtwagens klimmen om zich te verstoppen, dan moeten ze dat snel melden. Het geeft de politie de kans om een smokkelaar ter plekke aan te houden.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Nagellak

Vluchtelingen uit met name Eritrea en Syrië komen Europa binnen met nagellak op hun pink. Vooral in de kleuren rood, oranje en geel. Uit onderzoek blijkt dat de kleur nagellak op de pink duidt op de smokkelorganisatie waar ze bij horen.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Reiskosten

Het kost voor de gesmokkelde heel veel geld om de reis te kunnen maken. Bedragen van tussen de 5.000 en 10.000 euro voor een enkele reis zijn niet ongewoon. Dat geld heeft de gesmokkelde doorgaans niet. Het wordt ingezameld door de mensen uit zijn dorp, zijn familie en vrienden die allemaal geld wat ze eigenlijk niet kunnen missen bijeen leggen.

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Aanpak

Het is de opsporingsdiensten niet te doen om de vluchtelingen die naar Nederland komen. De Marechaussee en de politie zijn op zoek naar de mensensmokkelaars die zich verrijken aan de schrijnende leefsituatie van de vluchteling.

Kijk ook eens naar